כדי לעקוב אחר ההזמנה שלך, הזן את מזהה ההזמנה שלך בתיבה למטה ולחץ על כפתור "עקוב אחר". הוא נמסר לך בקבלה ובדואר האישור שהיית צריך לקבל.